Countdown/Count-up Timer

Web sayfalarında sıkça kullanılan javascript dili hakkında konular, hazır scriptler.
Cevapla
Özgür
Deneyimli Üye
Deneyimli Üye
Mesajlar: 352
Kayıt: 16 Şub 2009, 01:16

Countdown/Count-up Timer

Mesaj gönderen Özgür » 02 May 2011, 19:07

http://www.hashemian.com/tools/javascript-countdown.htm
sitesindeki Countdown/Count-up Timer özelliğini kullandım. Sonuç aşağıdaki linkte göreceğiniz gibi tek satırda icra ediyor. Diğer iki satırda icra etmiyor. Siteme uygun bir Countdown/Count-up Timer kullanmadım mı acaba? Uygulama yapan arkadaşlar varsa yardım rica ediyorum.

Kullandığım sayfa http://www.tekliffiyat.com/index.php

kullandığım satır: echo içinde olduğu için \ işaretiyle tırnakları gizledim.

Kod: Tümünü seç

<script language=\"JavaScript\">
TargetDate = \"$target_date\";
DisplayFormat = \"%%D%% Gün, %%H%% Saat, %%M%% Dakika, %%S%% Saniye\";
</script>
<script language=\"JavaScript\" src=\"js/countdown.js\"></script>
Sayfanın Tüm Kodu:

Kod: Tümünü seç

<? session_start();?>
<? include "bag.php"; ?>
<? include "yetki.php"; ?>
<? include "mesaj.php"; ?>
<?
$sql6 = "select * from theme where id='1'";
$sonuc6 = mysql_query($sql6);
$adet6 = mysql_num_rows($sonuc6);
$satir6=mysql_fetch_object($sonuc6);
?>
<html>
<head>
<title>Teklif Fiyat</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
<meta content="Tekliffiyat" name="Description">
<meta content="fiyat, teklif">
<meta name="keywords" content="fiyat, teklif">
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<script src="js/site.js"></script>
<body bgcolor="<?=$satir6->bg_color;?>" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">
<center>
<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td>
<center>
<!-- ImageReady Slices (erdinc_cinar.psd) -->
<table id="Table_01" width="1011" height="1878" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td height="164" colspan="9" align="center" valign="top" background="images<?=$satir6->id;?>/erdinc_cinar_01.jpg"><table width="976" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr>
<td width="167" align="left" valign="middle"><table width="167" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
<tr>
<td><? include "inc/logo.php"; ?></td>
</tr>
</table></td>
<td width="809" align="right" valign="top"><? include "inc/ust_banner.php"; ?></td>
</tr>
</table>
<? include "inc/menuler.php"; ?></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="<?=$satir6->bg_color;?>">
<img src="images<?=$satir6->id;?>/erdinc_cinar_02.jpg" width="17" height="1516" alt=""></td>
<td colspan="2" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><? include "inc/sol_menu.php"; ?>
<? include "inc/abonelik.php"; ?>
</td>
<td>
<img src="images<?=$satir6->id;?>/erdinc_cinar_04.jpg" width="3" height="1516" alt=""></td>
<td colspan="4" bgcolor="#FFFFFF" valign="top"><table width="650" border="0" cellspacing="5" cellpadding="0">

<tr>
<td><table width="635" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td><form action="teklif_sonuc.php" method="get">
<select name="sktr_id"> <option value="">Tüm Sektörler</option>
<?
$sql33 = "select * from sektor_dizi order by sektor asc";
$sonuc33 = mysql_query($sql33);
$adet33 = mysql_num_rows($sonuc33);
for($j=1;$j<=$adet33;$j++){
$satir33=mysql_fetch_object($sonuc33);
echo "<option value=\"$satir33->id\">$satir33->sektor</option>";
}
?>
</select>
<select name="il_id"> <option value="">Tüm Şehirler</option>
<?
$sql4 = "select * from il_dizi where dr='1' order by il asc";
$sonuc4 = mysql_query($sql4);
$adet4 = mysql_num_rows($sonuc4);
for($j=1;$j<=$adet4;$j++){
$satir4=mysql_fetch_object($sonuc4);
echo "<option value=\"$satir4->id\">$satir4->il</option>";
}
?>
</select>
<label>
<select name="z">
<option value="">Gün Seçiniz</option>
<option value="<?=time () - 259200 ;?>">Son 3 Gün</option>
<option value="<?=time () - 604800 ;?>">Son 1 Hafta</option>
<option value="<?=time () - 1209600 ;?>">Son 2 Hafta</option>
<option value="<?=time () - 2592000 ;?>">Son 1 Ay</option>
</select>
</label> 
<input name="ara" type="submit" id="ara" value="TEKLiF ARA" />
</form></td>
</tr><tr><td>Son Verilen Teklifler</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>
<table width="650" border="0" cellspacing="5" cellpadding="0"> <!-- birincu tablo -->

<tr>
<td width="643" colspan="2">
<!-- teklifler başladı -->
<table width="650" border="2" cellspacing="5" cellpadding="0">
<tr>
<td>
<? 
if (!$c) {$c=2592000;}
if (!$t) {$t= time ()-$c;}
$sql = "select * from istenenler where ekleme_z>=$t order by ekleme_z"; 
$sonuc = mysql_query($sql);
$adet = mysql_num_rows($sonuc); //Sayfa sayısını belirledik dilim ve güvenlik burada
$liste = 3;
$sayfasayisi = $adet/$liste;
if($adet%$liste==0){$sayfasayisi=$sayfasayisi;}else{$sayfasayisi=floor($sayfasayisi)+1;}
if(!$sayfa){$sayfa=1;}
if(!is_numeric($sayfa)){$sayfa=1;}
if($sayfa>$sayfasayisi){$sayfa=$sayfasayisi;}
if($siralama<>"asc"){$siralama="desc";}else{$siralama="asc";}
?> 
<table width="650" cellpadding="5" cellspacing="0"> 
<!-- anasayfa görünen teklifler başladı-->
<? 
$alt_sinir = ($sayfa*$liste)-$liste; //altsinir belirledik
$sql = "select * from istenenler where ekleme_z>=$t order by id $siralama LIMIT $alt_sinir,$liste"; //limiti altsınırdan başlayarak $liste adete kadar
$sonuc = mysql_query($sql);
$adet = mysql_num_rows($sonuc);
for($i=1;$i<=$adet;$i++){
$satir=mysql_fetch_object($sonuc); $target_date=$satir->baslangic_tarihi;?> <!-- scripti eklemek için kestik --> 
<?
if($i%2==0){$birrenk="#dddddd";}else{$birrenk="#aaaaaa";}
$k_sr = time () - $satir->ekleme_z; $n_k_sr= date("d/m h:i:s", $k_sr); // net kalan süreye gerek kalmayacak
echo "<tr bgcolor=\"$birrenk\">
<td width=\"170\" rowspan=\"2\" valign=\"top\"><h3><a href=\"teklif_detay.php?id=$satir->id\">$satir->baslik</a></h3>".substr($satir->istenen, 0,140)."&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=\"teklif_detay.php?id=$satir->id\">[".DEVAMI."]</a>
</td>
<td width=\"60\"><font class=\"1\">İlan Tarihi</font></td>
<td width=\"60\"><font class=\"1\">Bitiş Tarihi</font></td>
<td width=\"190\"><font class=\"1\">Kalan S&uuml;re</font></td>
</tr>
<tr bgcolor=\"$birrenk\">
<td width=\"60\">$satir->baslangic_tarihi</td>
<td width=\"60\">$satir->bitis_tarihi</td>
<td width=\"190\"><script language=\"JavaScript\">
TargetDate = \"$target_date\";
DisplayFormat = \"%%D%% Gün, %%H%% Saat, %%M%% Dakika, %%S%% Saniye\";
</script>
<script language=\"JavaScript\" src=\"js/countdown.js\"></script></td>
</tr>";
}
?>
</table> <!-- ikincu tablo bitti -->
<table> Sayfa : <? if ($sayfasayisi==0) { echo "Aradığınız kriterlere uygun kayıt bulunmamaktadır";}?>
<? for($j=1;$j<=$sayfasayisi;$j++){
if($j==$sayfa){$on="<font color=\"red\"><b>";$arka="</b></font>";}else
{$on="<a href=\"?il_id=$il_id&sektor_id=$sktr_id&ekleme_z=$z&sayfa=$j&siralama=$siralama\">";$arka="</a>";}
echo $on."$j".$arka." | ";
} ?>
</table> </td>
</tr>
</table> <!-- birincu tablo bitti -->
<!-- teklifler bitti --> </td>
</tr>
</table>
<table width="650" border="0" cellspacing="5" cellpadding="0">
<tr>
<td><p>Tekiffiyat.COM, tüketicinin ihtiyaç duyduğu tüm sektörlere ulaşıp, en uygun fiyatı elde edebilir. ve tedarikçiyi bir araya getirerek tüketiciye fazla zaman harcamadan istediği ürünü veya hizmeti bulmalarını sağlayan ücretsiz ticari bağlantı platformudur.<br>
Ticaretinizi Hızlandırın, Tekiffiyat.COM'a ücretsiz Üye Olabilirsiniz. Teklif isteyen kullanıcılara istediği ürün veya hizmetle ilgili teklif verebilirsiniz.<br>
Sayfamızda bulunan sektörlerden teklif isteyebilir verilen tekliflerden size uygun olanı seçerek tedarikçiye ulaşabilirsiniz.
</p></td>
</tr>
<tr>
<td class="spot_yesil"><a title="ingilizce" href="http://www.ingilizcesitesi.com" target="_top"><font class="spot_yesil">İngilizcesitesi.com'u İncelediniz mi?</font></a> </td>
</tr>
</table>
<table width="650" border="0" cellspacing="5" cellpadding="0">
<tr>
<td>
<!-- http://www.kodmerkezi.com hızlı menü başladı-->

<!--Links used to initiate the sub menus. Pass in the desired submenu index numbers (ie: 0, 1) -->
<a href="http://www.javascriptkit.com" onMouseover="showit(0)">JavaScript Kit</a> | <a href="http://freewarejava.com" onMouseover="showit(1)">Freewarejava</a><br>

<!-- Edit the dimensions of the below, plus background color-->
<ilayer width=400 height=32 name="dep1" bgColor="#E6E6FF">
<layer name="dep2" width=400 height=32>
</layer>
</ilayer>
<div id="describe" style="background-color:#E6E6FF;width:400px;height:32px" onMouseover="clear_delayhide()" onMouseout="resetit(event)"></div>


<script language="JavaScript1.2">

/*
Tabs Menu (mouseover)- By Dynamic Drive
For full source code and more DHTML scripts, visit http://www.dynamicdrive.com
This credit MUST stay intact for use
*/

var submenu=new Array()

//Set submenu contents. Expand as needed. For each content, make sure everything exists on ONE LINE. Otherwise, there will be JS errors.

submenu[0]='<font size="2" face="Verdana"><b><a href="http://www.javascriptkit.com/cutpastejava.shtml">Scripts</a> | <a href="http://www.javascriptkit.com/javaindex.shtml">JS tutorials</a> | <a href="http://www.javascriptkit.com/javatutors/index.shtml">Advanced JS tutorials</a> | <a href="http://www.javascriptkit.com/java/">Applets</a> | <a href="http://www.javascriptkit.com/howto/">Web Tutorials</a></b></font>'

submenu[1]='<font size="2" face="Verdana"><b><a href="http://freewarejava.com/applets/index.shtml">Applets</a> | <a href="http://freewarejava.com/tutorials/index.shtml">Tutorials</a> | <a href="http://freewarejava.com/javasites/index.shtml">Sites and Zines</a> | <a href="http://freewarejava.com/jsp/index.shtml">JSP</a></b></font>'

//Set delay before submenu disappears after mouse moves out of it (in milliseconds)
var delay_hide=500

/////No need to edit beyond here

var menuobj=document.getElementById? document.getElementById("describe") : document.all? document.all.describe : document.layers? document.dep1.document.dep2 : ""

function showit(which){
clear_delayhide()
thecontent=(which==-1)? "" : submenu[which]
if (document.getElementById||document.all)
menuobj.innerHTML=thecontent
else if (document.layers){
menuobj.document.write(thecontent)
menuobj.document.close()
}
}

function resetit(e){
if (document.all&&!menuobj.contains(e.toElement))
delayhide=setTimeout("showit(-1)",delay_hide)
else if (document.getElementById&&e.currentTarget!= e.relatedTarget&& !contains_ns6(e.currentTarget, e.relatedTarget))
delayhide=setTimeout("showit(-1)",delay_hide)
}

function clear_delayhide(){
if (window.delayhide)
clearTimeout(delayhide)
}

function contains_ns6(a, b) {
while (b.parentNode)
if ((b = b.parentNode) == a)
return true;
return false;
}

</script>

<!-- http://www.kodmerkezi.com hizli menü bitti-->
</td>
</tr>
</table></td>
<td bgcolor="<?=$satir6->bg_color;?>"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9">
<img src="images<?=$satir6->id;?>/erdinc_cinar_12.jpg" width="1011" height="6" alt=""></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9" align="center" background="images<?=$satir6->id;?>/erdinc_cinar_12.jpg"><table width="976" height="192" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr>
<td><center><? include "inc/alt_linkler.php"; ?></center></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td>
<img src="images<?=$satir6->id;?>/erdinc_cinar_14.jpg" width="17" height="61" alt=""></td>
<td>
<img src="images<?=$satir6->id;?>/erdinc_cinar_15.jpg" width="16" height="61" alt=""></td>
<td colspan="3">
<img src="images<?=$satir6->id;?>/erdinc_cinar_16.jpg" width="783" height="61" alt=""></td>
<td>
<img src="images<?=$satir6->id;?>/erdinc_cinar_17.jpg" width="41" height="61" alt=""></td>
<td>
<img src="images<?=$satir6->id;?>/erdinc_cinar_18.jpg" width="117" height="61" alt=""></td>
<td>
<img src="images<?=$satir6->id;?>/erdinc_cinar_19.jpg" width="22" height="61" alt=""></td>
<td>
<img src="images<?=$satir6->id;?>/erdinc_cinar_20.jpg" width="15" height="61" alt=""></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9">
<img src="images<?=$satir6->id;?>/erdinc_cinar_21.jpg" width="1011" height="16" alt=""></td>
</tr>
<tr>
<td>
<img src="images<?=$satir6->id;?>/spacer.gif" width="17" height="1" alt=""></td>
<td>
<img src="images<?=$satir6->id;?>/spacer.gif" width="16" height="1" alt=""></td>
<td>
<img src="images<?=$satir6->id;?>/spacer.gif" width="283" height="1" alt=""></td>
<td>
<img src="images<?=$satir6->id;?>/spacer.gif" width="3" height="1" alt=""></td>
<td>
<img src="images/spacer.gif" width="497" height="1" alt=""></td>
<td>
<img src="images<?=$satir6->id;?>/spacer.gif" width="41" height="1" alt=""></td>
<td>
<img src="images<?=$satir6->id;?>/spacer.gif" width="117" height="1" alt=""></td>
<td>
<img src="images<?=$satir6->id;?>/spacer.gif" width="22" height="1" alt=""></td>
<td>
<img src="images<?=$satir6->id;?>/spacer.gif" width="15" height="1" alt=""></td>
</tr>
</table>
<!-- End ImageReady Slices -->
</center>
</td></tr></table>
</center>
</body>
</html>

Kullanıcı avatarı
Gökhan
Deneyimli Üye
Deneyimli Üye
Mesajlar: 390
Kayıt: 11 Şub 2009, 22:57

Re: Countdown/Count-up Timer

Mesaj gönderen Gökhan » 02 May 2011, 21:30

Kodlar çok uzun, konuyu ilgilendiren kısmını koyabilir misin? Bir de timer çalışıyor gibi duruyor?

Özgür
Deneyimli Üye
Deneyimli Üye
Mesajlar: 352
Kayıt: 16 Şub 2009, 01:16

Re: Countdown/Count-up Timer

Mesaj gönderen Özgür » 03 May 2011, 12:02

Sayfadaki ilgili satırlar aşağıda, for döngüsüne girmesine rağmen tek satırda icra ediyor. Yardımcı olabilir misiniz?

Kod: Tümünü seç

$sonuc = mysql_query($sql);
		$adet = mysql_num_rows($sonuc);
		for($i=1;$i<=$adet;$i++){
		$satir=mysql_fetch_object($sonuc); $target_date=$satir->baslangic_tarihi;?> <!-- scripti eklemek için kestik -->		
											<?
		if($i%2==0){$birrenk="#dddddd";}else{$birrenk="#aaaaaa";}
	  $k_sr = time () - $satir->ekleme_z; $n_k_sr= date("d/m h:i:s", $k_sr); // net kalan süreye gerek kalmayacak
		echo "<tr bgcolor=\"$birrenk\">
  	<td width=\"170\" rowspan=\"2\" valign=\"top\"><h3><a href=\"teklif_detay.php?id=$satir->id\">$satir->baslik</a></h3>".substr($satir->istenen, 0,140)."&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=\"teklif_detay.php?id=$satir->id\">[".DEVAMI."]</a>
  	</td>
  	<td width=\"60\"><font class=\"1\">İlan Tarihi</font></td>
  	<td width=\"60\"><font class=\"1\">Bitiş Tarihi</font></td>
  	<td width=\"190\"><font class=\"1\">Kalan S&uuml;re</font></td>
 		</tr>
 		<tr bgcolor=\"$birrenk\">
  	<td width=\"60\">$satir->baslangic_tarihi</td>
  	<td width=\"60\">$satir->bitis_tarihi</td>
  	<td width=\"190\"><script language=\"JavaScript\">
TargetDate = \"$target_date\";
DisplayFormat = \"%%D%% Gün, %%H%% Saat, %%M%% Dakika, %%S%% Saniye\";
</script>

<script language=\"JavaScript\" src=\"js/countdown.js\"></script></td>
 		</tr>";
							}

Kullanıcı avatarı
Gökhan
Deneyimli Üye
Deneyimli Üye
Mesajlar: 390
Kayıt: 11 Şub 2009, 22:57

Re: Countdown/Count-up Timer

Mesaj gönderen Gökhan » 03 May 2011, 13:30

<script language=\"JavaScript\" src=\"js/countdown.js\"></script> bu satır, işlemi yapan JavaScript kodlarının bulunduğu dosyayı dahil ediyor, bunu her döngüde almana gerek yok ki zaten hataya da sebep olablir, bunu öncelkle döngünün dışına çıkarmalısın.

DisplayFormat = \"%%D%% Gün, %%H%% Saat, %%M%% Dakika, %%S%% Saniye\"; bu satırdaki D H M gibi değerllerin atamasını nerede yapıyorsun, bunu da göremedim?

Özgür
Deneyimli Üye
Deneyimli Üye
Mesajlar: 352
Kayıt: 16 Şub 2009, 01:16

Re: Countdown/Count-up Timer

Mesaj gönderen Özgür » 03 May 2011, 16:42

http://www.tekliffiyat.com/index.php
Sekizinci satırda tarih ataması yaptım, fakat tek satırda icra ediyor

Kod: Tümünü seç

<?		
		$alt_sinir = ($sayfa*$liste)-$liste; //altsinir belirledik
		$sql = "select * from istenenler where ekleme_z>=$t order by id $siralama LIMIT $alt_sinir,$liste"; //limiti altsınırdan başlayarak $liste adete kadar
		$sonuc = mysql_query($sql);
		$adet = mysql_num_rows($sonuc);
		for($i=1;$i<=$adet;$i++){
		$satir=mysql_fetch_object($sonuc); $target_date=$satir->baslangic_tarihi; // burada tarih eşlemesi yaptım ?> <!-- scripti eklemek için kestik -->		
											<?
		if($i%2==0){$birrenk="#dddddd";}else{$birrenk="#aaaaaa";}
	  $k_sr = time () - $satir->ekleme_z; $n_k_sr= date("d/m h:i:s", $k_sr); // net kalan süreye gerek kalmayacak
		echo "<tr bgcolor=\"$birrenk\">
  	<td width=\"170\" rowspan=\"2\" valign=\"top\"><h3><a href=\"teklif_detay.php?id=$satir->id\">$satir->baslik</a></h3>".substr($satir->istenen, 0,140)."&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=\"teklif_detay.php?id=$satir->id\">[".DEVAMI."]</a>
  	</td>
  	<td width=\"60\"><font class=\"1\">İlan Tarihi</font></td>
  	<td width=\"60\"><font class=\"1\">Bitiş Tarihi</font></td>
  	<td width=\"190\"><font class=\"1\">Kalan S&uuml;re</font></td>
 		</tr>
 		<tr bgcolor=\"$birrenk\">
  	<td width=\"60\">$satir->baslangic_tarihi</td>
  	<td width=\"60\">$satir->bitis_tarihi</td>
  	<td width=\"190\"><script language=\"JavaScript\">
TargetDate = \"$target_date\";
DisplayFormat = \"%%D%% Gün, %%H%% Saat, %%M%% Dakika, %%S%% Saniye\";
</script>
<script language=\"JavaScript\" src=\"js/countdown.js\"></script></td>
 		</tr>";
							}
		?>

Kullanıcı avatarı
Gökhan
Deneyimli Üye
Deneyimli Üye
Mesajlar: 390
Kayıt: 11 Şub 2009, 22:57

Re: Countdown/Count-up Timer

Mesaj gönderen Gökhan » 03 May 2011, 17:08

Üstte bahsettiğim satırı halen döngüden çıkartmamışsın. Böyle bir döngüye girmeden önce el ile 2 yerde kullan bu JavaScripti, bir sayfada iki farklı yede çalışıp çalışmadığını test et, belki de uygun değildir script.

Özgür
Deneyimli Üye
Deneyimli Üye
Mesajlar: 352
Kayıt: 16 Şub 2009, 01:16

Re: Countdown/Count-up Timer

Mesaj gönderen Özgür » 03 May 2011, 17:34

Tamam, deneyeceğim. Döngüye girmeden denedim çalışıyor. Döngüye girince de birinci satırda çalışıyor diğerlerinde çalışmıyor.

Cevapla

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir